Sbírka pro BALTAZAR v pátek 9. března 2018

SBÍRKA ŠATSTVA
FS ČCE ve ZNOJMĚ pro OBCHOD CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZNOJMO BALTAZAR

Máte doma zachovalé oblečení, které už nenosíte a nevíte co s ním?
Darujte je potřebným a podpořte svým činem šestnáct pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
Kdy? Kde? Jak?

Pátek 9. března 2018 od 8:00-19:00 hod.

na faře Českobratrské církve evangelické, Rudoleckého 15, Znojmo - vchod z Bezručovy ulice.
Věci přineste, prosíme, zabalené v pytlích nebo v krabicích.
JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DAROVAT?
VŠE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ:

Nešpory 8. října v 16 h v kapli svatého Václava ve Znojmě

EVANGELICKÉ HUDEBNÍ NEŠPORY V KAPLI SVATÉHO VÁCLAVA VE ZNOJMĚ

Mikulášské náměstí

Neděle 8. října 2017 v 16 h

Spirituály a gospelové písně

zpívá

GOOSPELFRIENDS

Biblické slovo: farář Pavel Kašpar

Srdečně zve Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Znojmě

nešpory 10. záři 2017

EVANGELICKÉ HUDEBNÍ NEŠPORY
V KAPLI SVATÉHO VÁCLAVA
VE ZNOJMĚ
Mikulášské náměstí

Neděle 10. září 2017 v 16 hodin
Jazzové variace na Slovanské tance Antonína Dvořáka

Jakub Dvořáček - klavír
Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha
a Jan Keller – violoncello
člen České filharmonie Praha
Biblické slovo: farář Pavel Kašpar
Srdečně zve Farní sbor Českobratrské
církve evangelické ve Znojmě

Neděle Masopustní

ÚNOR 2017
Neděle Masopustní – ESTOMIHI

Proměnění na hoře Lukáš 9, 28b - 36
„Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. 
A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. 

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ ve Znojmě

farář: Pavel Kašpar - mobil: 732 806 622

Rudoleckého 928/15, 669 02 Znojmo

Bankovní spojení: 1580406369/0800

GPS koordináty: 48°51'13"N, 16°3'21"E

e-mail: znojmo@evangnet.cz

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY, KDO ČTETE TYTO STRÁNKY, ZVEME NEJEN NA
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

BOHOSLUŽBY

neděle 8.00 BOHOSLUŽBY ve Vrbovci 2. a 4. neděli v měsíci

10.00 BOHOSLUŽBY ve Znojmě

čtvrtek 16. 30 BIBLICKÁ HODINA - studujeme biblickou knihu Zjevení

Velikonoční tvoření v sobotu 24. března 2018

Zveme na velikonoční tvoření v sobotu 24. března 2018 od 14:00 hodin na evangelické faře, Rudoleckého 15, Znojmo. Děti budou tvořit velikonoční přáníčka. Sebou stačí vzít kreativní - česky řečeno tvořivou - náladu. Srdečně zveme každého.

Velikonoce 2018

Jak budeme slavit Velikonoce:

Květná neděle 25.3.2018 Vrbovec v 8:00, Znojmo v 10:00,
tuto neděli proběhne v našem sboru po bohoslužbách Sborové výroční shromáždění

Zelený čtvrtek 29.3.2018 Znojmo – čtení pašijí, sv. VP, v 17:30

Velký pátek 30.3.2018 Vrbovec 8:00, Znojmo 10:00

Velikonoční neděle 1.4.2018 Vrbovec 8:00 vysluhování sv. VP, Znojmo 10:00 vysluhování sv. VP

Sbírka pro BALTAZAR v pátek 1. prosince 2017

SBÍRKA ŠATSTVA
FS ČCE ve ZNOJMĚ pro OBCHOD CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZNOJMO BALTAZAR

Máte doma zachovalé oblečení, které už nenosíte a nevíte co s ním?
Darujte je potřebným a podpořte svým činem devět pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
Kdy? Kde? Jak?

Pátek 1. prosince 2017 od 8:00-19:00 hod.

na faře Českobratrské církve evangelické, Rudoleckého 15, Znojmo - vchod z Bezručovy ulice.
Věci přineste, prosíme, zabalené v pytlích nebo v krabicích.
JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DAROVAT?
VŠE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ:

Duben 2017

VELIKONOCE
Duben 2017

„Jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.“ Lk 24, 4

Syndikovat obsah