Nešpory 8. října v 16 h v kapli svatého Václava ve Znojmě

EVANGELICKÉ HUDEBNÍ NEŠPORY V KAPLI SVATÉHO VÁCLAVA VE ZNOJMĚ

Mikulášské náměstí

Neděle 8. října 2017 v 16 h

Spirituály a gospelové písně

zpívá

GOOSPELFRIENDS

Biblické slovo: farář Pavel Kašpar

Srdečně zve Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Znojmě

nešpory 10. záři 2017

EVANGELICKÉ HUDEBNÍ NEŠPORY
V KAPLI SVATÉHO VÁCLAVA
VE ZNOJMĚ
Mikulášské náměstí

Neděle 10. září 2017 v 16 hodin
Jazzové variace na Slovanské tance Antonína Dvořáka

Jakub Dvořáček - klavír
Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha
a Jan Keller – violoncello
člen České filharmonie Praha
Biblické slovo: farář Pavel Kašpar
Srdečně zve Farní sbor Českobratrské
církve evangelické ve Znojmě

Neděle Masopustní

ÚNOR 2017
Neděle Masopustní – ESTOMIHI

Proměnění na hoře Lukáš 9, 28b - 36
„Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. 
A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. 

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ ve Znojmě

farář: Pavel Kašpar - mobil: 732 806 622

Rudoleckého 928/15, 669 02 Znojmo

Bankovní spojení: 1580406369/0800

GPS koordináty: 48°51'13"N, 16°3'21"E

e-mail: znojmo@evangnet.cz

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY, KDO ČTETE TYTO STRÁNKY, ZVEME NEJEN NA
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

BOHOSLUŽBY

neděle 8.00 BOHOSLUŽBY ve Vrbovci 2. a 4. neděli v měsíci

10.00 BOHOSLUŽBY ve Znojmě

čtvrtek 16. 30 BIBLICKÁ HODINA - studujeme biblickou knihu Zjevení

Bohoslužby o Adventu a Vánocích

Bohoslužby o Adventu a Vánocích

3.12.2017 První adventní neděle Znojmo 10:00 Večeře Páně

10.12.2017 Druhá adventní neděle Vrbovec 8:00 VP, Znojmo 10:00

17.12.2017 Třetí adventní neděle Znojmo 10:00 – Vánoční dětská hra

24.12.2017 Čtvrtá adventní neděle a Štědrý den Znojmo 10:00, Vrbovec 14:00

25.12.2017 Hod Boží vánoční Vrbovec 8:00 VP, Znojmo 10:00 Večeře Páně

31.12.2017 První neděle po Vánocích Znojmo 10:00

Sbírka pro BALTAZAR v pátek 1. prosince 2017

SBÍRKA ŠATSTVA
FS ČCE ve ZNOJMĚ pro OBCHOD CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZNOJMO BALTAZAR

Máte doma zachovalé oblečení, které už nenosíte a nevíte co s ním?
Darujte je potřebným a podpořte svým činem devět pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
Kdy? Kde? Jak?

Pátek 1. prosince 2017 od 8:00-19:00 hod.

na faře Českobratrské církve evangelické, Rudoleckého 15, Znojmo - vchod z Bezručovy ulice.
Věci přineste, prosíme, zabalené v pytlích nebo v krabicích.
JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DAROVAT?
VŠE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ:

Duben 2017

VELIKONOCE
Duben 2017

„Jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.“ Lk 24, 4

Březen 2017

Březen 2017
5. března je první postní neděle
„Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ 

VÁNOCE

VÁNOCE

„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." Izajáš 9, 5

Syndikovat obsah